Anna Biernacka-Rygiel

Dr nauk politycznych (rozprawa doktorska na temat turystyki w polityce Unii Europejskiej w przedziale czasowych 2014-2020). Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja Zarządzanie Europejskie), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i dyplomacji ekonomicznej oraz
Akademii Młodych Dyplomatów.
Zawodowo związana głównie z administracją publiczną – Ministerstwo Spraw Zagranicznych m.in. Departament Konsularny, Biuro Informatyki i Telekomunikacji (obsługa systemów konsularnych), a także placówki zagraniczne – SPRP przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji oraz WPHI w Sofii w Bułgarii. Następnie ministerstwo właściwe ds. transportu w obszarze współpracy międzynarodowej, zarówno dwustronnej (państwa Europy Zachodniej i Południowej), jak i wielostronnej (OECD, NATO, ONZ). Obecnie menadżer ds. kluczowych relacji w Konfederacji Lewiatan.
Pełny biogram: https://www.linkedin.com/in/anna-biernacka-rygiel/