Mateusz Nałęcz

Obecnie jest urzędnikiem w Ministerstwie Finansów. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Gospodarki. Był także urzędnikiem w Wielkiej Brytanii. Zawodowo sprawami europejskimi zajmował się od strony głównych gremiów decyzyjnych UE, zwłaszcza Rady UE. Obecnie uczestniczy w pracach grup roboczych UE, będąc także samodzielnie przedstawicielem Polski. Prowadzi też sprawy z zakresu szerszej współpracy międzynarodowej, a także prace analityczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej. W jego zainteresowaniach zawodowych pozostają m.in. kwestie związane z nadzorem rynków finansowych w UE.