Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak

Jest profesorem SGH w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich. Wykłada na SGH po polsku i po angielsku takie przedmioty jak inżynieria finansowa, rynki finansowe i kapitałowe, bankowość, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, instrumenty pochodne, ekonometria finansowa. Jest promotorem ponad 100 prac magisterskich.

Jest autorem ponad 130 publikacji oraz ponad 100 recenzji naukowych po polsku i angielsku. Jest profesorem wizytującym na uczelniach w USA. Jest członkiem Komisji habilitacyjnych i recenzentem w rozprawach habilitacyjnych powoływanym przez Centralną Komisję ds. Stopni Naukowych. Jest promotorem prac doktorskich

Northeastern Illinois University nadał mu w 2012 r. status Research Fellow za osiągnięcia w pracach badawczych i naukowych prowadzonych w USA. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach naukowych na świecie i w Polsce.

Był ekspertem ekonomicznym w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Był doradcą Wiceministra Finansów. Jest ekspertem w Departamencie Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Uczestniczył jako ekspert w strategicznych projektach Ministerstwa Rozwoju.

Jest autorem licznych ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych i podmiotów gospodarczych w tym GPW.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy CZH S.A. (Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa) oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Był wiceprezesem i p.o. Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Był doradcą prezesa PKO BP. Był Wiceprezesem Inteligo Bank. Był dyrektorem zarządzającym Pionu Finansowania Nieruchomości w PKO BP. Był Wiceprezesem AIG Bank Polska. Był dyrektorem finansowym w Pepsi Cola General Bottlers Poland. Jest członkiem kapituł przyznających nagrody za innowacyjne projekty w różnych branżach min. w bankowości, ubezpieczeniach i energetyce.

Jest prelegentem lub organizatorem kilkudziesięciu paneli i konferencji w kraju i zagranicą, między innymi: Forum Biznesowe Szczytu Trójmorza, Bukareszt – 2018 r.; Forum Ekonomiczne w Krynicy – 2018 r.; Kongres590 – 2018 r.; Europa Karpat – 2018 r.; Kongres590 – 2017 r.

Był członkiem grupy ekspertów Mortgage Funding Expert Group (MFEG) przy Komisji Europejskiej. W 2016 r. został odznaczony Medalem Mikołaja Kopernika za zasługi dla rozwoju sektora bankowego w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. W 2013, uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych został powołany na członka Komitetu Naukowego GPW.

Jest ekspertem-komentatorem życia gospodarczego i społecznego w Polsce i na świecie między innymi dla takich mediów jak: TVP, TVP Wiadomości, TVP Info, TVP Polonia, TVP Panorama, TVP3, Radio1, Radio3, Radio24, TV Republika, TV Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Radio Warszawa, Radio Wnet, Nasz Dziennik, Kurier Wnet, Parkiet, Finansowanie Nieruchomości, Sieci, TV wPolsce.pl, Rzeczpospolita, Parkiet, Gazeta Prawna.

Prof. Zbigniew Krysiak jest prezesem Instytutu Myśli Schumana, który promuje i wdraża do życia społecznego idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Instytut Myśli Schumana prowadzi takie dzieła jak: „Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim”, „Grupy Schumana”, „Parlamentarne Grupy Schumana”, „Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej”, „Wigilia Bez Granic”, „Wspólnoty Serca”, „Wielkanoc Bez Granic”, „Europejski Festiwal Schumana”, „Debata Wspólnoty Narodów Europy”, „Modlitwa Bez Granic”.