Prof. Stanisław Gebhardt

Współpracował z Robertem Schumanem w ramach projektów wdrażania myśli chrześcijańsko-społecznej w Europie i na świecie. Członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozu Gross Rosen i Mauthausen. Absolwent Polish University Collage i Sorbony. Współorganizator Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej na uchodźctwie. Sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów (1962-1968). Założyciel i prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego (1990).

Prof. Stanisław Gebhardt został odznaczony w 2016 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Od 2017 r. bierze aktywny udział w projektach Instytutu Myśli Schumana i w związku z tym jest też prelegentem na licznych konferencjach i seminariach, między innymi na Europejskim Festiwalu Schumana, organizowanych przez Instytut Myśli Schumana. Jest propagatorem Myśli Schumana i Jego idei, a także Europy jako Wspólnoty Narodów. Prof. Stanisław Gebhardt wraz z Instytutem Myśli Schumana zainicjował powstanie w Polsce „Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej”.