Marek Krzywonos

Marek Krzywonos - nauczyciel akademicki w Zakładzie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Od stycznia 2013 do stycznia 2014 kierownik projektu „Staż Sukcesem Naukowca” realizowanego w województwie podkarpackim z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Od kwietnia 2013 do września 2013 koordynator projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś– Ukraina 2007-2013 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Od maja 2012 do grudnia 2012 starszy specjalista w Sekcji Współpracy Międzynarodowej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Od kwietnia 2009 do września 2012 specjalista ds. promocji, rekrutacji i sprawozdawczości w projekcie „Kurs na gospodarkę! –Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie” realizowanym przez PWSZ w Krośnie z funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od ponad 11 lat pracownik dydaktyczny PWSZ w Krośnie, gdzie przeprowadził do tej pory znaczną ilość zajęć z tematyki Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej (m. in. Gospodarka UE i integracja gospodarcza, Międzynarodowe instytucje publiczne, Podstawy etykiety i protokołu dyplomatycznego). Absolwent studiów doktoranckich Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.