Paweł Malinowski

Paweł Malinowski - Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych, posiada 6 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi (co najmniej 42 osoby). Ponadto posiada doświadczenie z zakresu realizacji projektów UE (w tym prowadzenie punktu informacyjnego Europe Direct Rzeszów, projekty szkoleniowe, projekty z zakresu Funduszu Azylu, Migracji i Integracji), posługuje się językiem angielskim.