Wspierają nas

“Unia Europejska tworzy 80% regulacji gospodarczych na rynku wewnętrznym, wyznacza priorytety finansowania publicznego, handlu międzynarodowego, wymiaru sprawiedliwości i ochrony konsumentów, badań naukowych i polityki naukowej. Ważne jest, aby każdy, kto jest w biznesie, urzędzie publicznym i społeczeństwie obywatelskim, uczył się o Europie. Akademia Karier Europejskich otwiera Europę dla mądrych ludzi w Polsce. ”

Paul Nemitz
Główny Doradca, Komisja Europejska


Źródło: Alvaro Laforet