Melanie Raczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prawniczka oraz administratywistka. Swoje doświadczenie zawodowe nabywała odbywając liczne staże i praktyki, w tym w Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W latach 2015-2017 wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, zajmująca się polityką na rzecz młodzieży, rynkiem pracy oraz dialogiem usystematyzowanym. Aktywnie współpracowała z Posłami do Parlamentu Europejskiego, obecnie pracuje w sektorze prywatnym.