Aleksander Arabadźić – Prezes Zarządu

Prezes i współtwórca Fundacji Akademii Kadr Europejskich. Projekt zainicjonowany w Szkole Głównej Handlowej, gdzie łączy się wiedzę akademickich ekspertów z praktykami pracującymi dla Polski i polskiego biznesu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i specjalista ds. międzynarodowych w zakresie komunikacji i Public Affairs.

Prowadzi własną działalność doradczą oraz jest członkiem rady nadzorczej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce. Doradca Profesora Marka Rockiego – Rektora Szkoły Głównej Handlowej i wieloletniego przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie RP. Wcześniejsze doświadczenie związane z handlem i współpracą międzynarodową z krajami byłej Jugosławii ze wskazaniem na Chorwację oraz w zakresie komunikacji w sektorze publicznym. 

kontakt: a.arabadzic@akademiakadr.eu / tel. +48 505 391 145