Poparcie

“Unia Europejska tworzy 80% regulacji gospodarczych na rynku wewnętrznym, wyznacza priorytety finansowania publicznego, handlu międzynarodowego, wymiaru sprawiedliwości i ochrony konsumentów, badań naukowych i polityki naukowej. Ważne jest, aby każdy, kto jest w biznesie, urzędzie publicznym i społeczeństwie obywatelskim, uczył się o Europie. Akademia Karier Europejskich otwiera Europę dla mądrych ludzi w Polsce. ”

Paul Nemitz
Główny Doradca, Komisja Europejska


Źródło: Alvaro Laforet

“W chwili obecnej, kiedy Unia Europejska stoi u progu nowych wyzwań, niezwykle istotnym jest, aby nasz kraj był reprezentowany w strukturach jej administracji oraz naszych przedstawicielstwach przez profesjonalne kadry. Uznaliśmy, jako uczelnia z ponad stuletnią tradycją, iż powinniśmy odpowiedzieć na to wyzwanie angażując w proces dydaktyczny najlepszych specjalistów spośród naszych kadr oraz praktyków z instytucji europejskich. To gwarantuje najwyższa jakość nauczania w nowo utworzonej Akademii Kadr Europejskich.”

Marek Rocki
dr hab prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej

Źródło: SGH