Akademia Kadr Europejskich

Fundacja Akademia Kadr Europejskich wraz ze Szkołą Główną Handlową organizują cyklicznie kurs pt. “Akademia Kadr Europejskich”.

To kompleksowe szkolenie przygotowujące do egzaminów i pracy w instytucjach unijnych, przedstawicielstwach regionów, organizacjach lobbystycznych oraz administracji krajowej.

Z perspektywy kariery zawodowej instytucje Unii Europejskiej to jedno z najlepszych i najciekawszych miejsc pracy dla osób wchodzących na rynek pracy, ale również dla szukających nowych wyzwań. Polaków w instytucjach unijnych jest wciąż za mało, podobnie jak pracowników z pozostałych tzw. nowych państw członkowskich. Nie jest to wyłącznie kwestia trudności samych egzaminów czy braku specjalistycznej wiedzy. To często również brak orientacji w procedurach kwalifikacyjnych czy wiedzy o zapotrzebowaniu instytucji i możliwościach rozwoju kariery w tej dziedzinie.

Program został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH oraz, co jest w Polsce ewenementem, przez praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Otrzymają także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr). W tworzeniu programu kursu brały udział osoby na co dzień zajmujące się tematyką Unii Europejską i międzynarodową w praktyce oraz na salach wykładowych uczelni wyższych w Polsce i zagranicą. 

Obierz Kurs na Europę z SGH!
#KursnaEurope #kierunekSGH

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • najistotniejszych zagadnień dotyczących aktualnego prawodawstwa, procesu decyzyjnego i polityk unijnych,
 • kulisów funkcjonowania instytucji unijnych na poziomie administracyjnym i politycznym,
 • rodzajów i przebiegu procesów rekrutacyjnych do instytucji i agencji Unii Europejskiej,
 • możliwości rozwoju zawodowego i kariery w UE, a także instytucjach UE posiadających siedziby w Polsce,
 • możliwości rozwoju kariery w przedstawicielstwach regionalnych, krajowych, europejskich sieciach tematycznych i agencjach lobbystycznych,
 • podejmowania w instytucjach unijnych pracy w charakterze eksperta narodowego przez urzędników polskiej administracji publicznej,
 • metodologii prawidłowego wypełnienia formularza aplikacyjnego oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej,
 • praktycznego przygotowania do testów egzaminacyjnych,
 • kompetencji miękkich niezbędnych do pozytywnej weryfikacji podczas procesu aplikacyjnego i rozwoju kariery zawodowej.

Zakres tematyczny

Program merytoryczny kursu przewiduje wykłady z zakresu instytucji i podstaw prawa europejskiego, wybranych polityk unijnych (regionalnej, transportowej, energetycznej, budżetowej) oraz mechanizmów funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego. Wykłady teoretyków będą uzupełnione wykładami praktyków (zatrudnionych w instytucjach UE w Brukseli, w Frontex w Warszawie oraz w polskich ministerstwach) nt. specyfiki działania danej polityki. Istotną część programu stanowi przygotowanie do zdawania testów myślenia abstrakcyjnego oraz testów numerycznych i sytuacyjnych, jakie wchodzą w zakres egzaminu na urzędnika instytucji UE. Moduły praktyczne obejmują też zajęcia z zarządzania stresem i sytuacjami kryzysowymi. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w formie warsztatów, niektóre w języku angielskim.

Absolwenci I edycji kursu

Uczestnicy Kursu uzyskają też szczegółowe informacje o kryteriach naboru na główne typy konkursów na urzędnika instytucji UE.

Adresaci

 • studenci studiów II stopnia,
 • absolwenci studiów I i II stopnia, doktoranci,
 • pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej,
 • pracownicy sektora NGOs,
 • pracownicy korporacji pracujący z klientem zagranicznym,
 • osoby szukające nowych ścieżek kariery.