Justyna Jarząbska – Migracje & Bezpieczeństwo

Justyna Jarząbska, Ekspert w zakresie Migracji, Human Trafficking, Bezpieczeństwa.

Absolwentka MA - kierunek European Studies: Global Governance and Transnational Perspectives na K.U.Leuven oraz studiów magisterskich w dziedzinie Bezpieczeństwa Narodowego ze specjalizacją Zarządzania Kryzysowego. Ukończyła również Szkołę Praw Człowieka oraz Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Ostatnią specjalizację potwierdzoną certyfikatem Université libre de Bruxelles uzyskała z EU Law and Policy on Immigration and Asylum. Założycielka organizacji Model United Nations na K.U.Leuven. Podczas stypendium międzynarodowego pisząc analizy oparte na metodologii "nexus policies" odkryła swoją pasję do interdyscyplinarnych kierunków takich, jak m.in. Peace Research and Conflict Management, Global Analysis on Security, Development Cooperation, Performance Management.

W 2011 pracując w Ambasadzie RP w Brukseli odpowiedzialna była za przygotowanie wyborów parlamentarnych dla Polonii. Jako analityk rozpoczęła pracę w 2012 roku przygotowując programy i projekty strategiczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W ramach zdobytego certyfikatu UN Basic Security on Field II podczas czterech wyjazdów do Afryki współpracowała z międzynarodowymi organizacjami zdobywając doświadczenie wykraczające poza europocentryczne paradygmaty, które dzisiaj wykorzystuje pracując w obszarze migracji. Zrealizowała projekt rozwojowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Tanzanii mający na celu wzmocnienie potencjału lokalnej społeczności, szczególnie młodzieży. W Etiopii szkoliła pracowników humanitarnych z Somalii, Jemenu, Południowego Sudanu oraz Erytrei z zakresu "conflict sensitivity". Ostatnie doświadczenie pracy z uchodźcami w Nakivale Refugee Settlement w Ugandzie wykorzystała do przygotowania badania nt. systemu zarządzania migracjami w Ugandzie, a przy okazji zainicjowała zbiórkę na budowę biblioteki dla dzieci z wioski Rugando.

Jako analityk w Europejskiej Sieci Migracyjnej zajmuje się przygotowywaniem raportów i opracowywaniem danych i statystyk z zakresu szeroko pojętej migracji. Występuje jako panelistka na konferencjach międzynarodowych, głównie jako adwokat praw dzieci w migracji oraz małoletnich ofiar handlu ludźmi. Członek międzynarodowych grup eksperckich w obszarze migracji i azylu, m.in. CAHENF w Radzie Europy. Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci.