Agata Smolak

Kierownik zespołu badawczego SMART Youth, badacz polityki młodzieżowej, kompetencji przyszłości i tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy, doktorant (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katholieke Universiteit Leuven), stypendystka (Parlament Europejski i Kongres Stanów Zjednoczonych) trener kompetencji kluczowych (Erasmus +) oraz konsultant ds. projektów europejskich, fundator i prezes organizacji młodzieżowej Mladiinfo Poland.