Aleksander Olech

Specjalista z zakresu terroryzmu, bezpieczeństwa w Europie, międzynarodowych konfliktów zbrojnych i migracji. Ukończył licencjat z bezpieczeństwa wewnętrznego, magisterium ze stosunków międzynarodowych, a także studiował w Lyonie na Université Jean Moulin III. Jako pierwszy w Polsce opisał i opracował ustawę antyterrorystyczną uchwaloną w 2017 roku w Republice Francuskiej (Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme). Główne zainteresowania badawcze to: rozwijające się zagrożenia dla bezpieczeństwa we Francji, na Bałkanach i Ukrainie, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej oraz kazus państw upadających w Afryce Zachodniej. Prezentował swoje badania na międzynarodowych konferencjach m.in.: w Austrii, Francji, Turcji, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii, a także na kursie Common Security and Defence Policy (CSDP).