Anna Maria Gmyrek

Wieloletni urzędnik administracji państwowej (od 1997 r.), obecnie koordynuje przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE po 2020 r. w obszarze polityki spójności w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i negocjacjach na forum Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach eksperckich i kierowniczych (zastępca dyrektora w Departamencie Koordynacji Polityki Strukturalnej i Departamencie Współpracy Międzynarodowej, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Madrycie). Wykładała na SGH (Katedra Business Communication), prowadziła szkolenia z zakresu środków pomocowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, autorka artykułów nt. polityki spójności oraz  gospodarki Hiszpanii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.