Dr Agnieszka Kłos

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej, finansów publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem środkami unijnymi i środkami krajów EFTA, w tym kontroli wydatkowania środków publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas staży i wizyt studyjnych w instytucjach administracji rządowej Niemiec i Francji. Współautor i współrealizator projektów edukacyjnych i badawczych finansowanych ze środków programu Jean Monnet, Erasmus +, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji.

Od 2013 r. jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) należącego do międzynarodowej sieci ECSA – European Community Studies Association oraz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. ​