Paul F. Nemitz

Główny doradca, Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów w Komisji Europejskiej. Został wyznaczony na 16 kwietnia 2017 r. na stanowisko Głównego Doradcy Dyrektora Generalnego ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. Nemitz był na stanowiskach w służbie prawnej Komisji Europejskiej, Gabinecie Komisarza ds. Współpracy Rozwojowej oraz w Dyrekcjach Generalnych ds. Handlu, Transportu i Spraw Morskich.
Jest profesorem wizytującym w College of Europe w Brugii i członkiem rady naukowej Fundacji na rzecz Europejskich Studiów Progresywnych(FEPS). Studiowała prawo na Uniwersytecie w Hamburgu. Uzyskał tytuł magistra prawa na Washington University Law School w Waszyngtonie, gdzie był stypendystą Fulbrighta.