Dr Marcin Sakowicz

Ekspert w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym, wykładowca, trener, pasjonat sprawnego funkcjonowania wszelkich organizacji: małych grup, organizacji pozarządowych, urzędów oraz państw; od 2008 r. pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w latach 2006-2015 adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej, autor licznych publikacji dotyczących administracji publicznej, samorządów lokalnych, analizy polityki publicznej i e-governance, kierownik w projektach międzynarodowych m.in współpracy bliźniaczej: Support to Civil Service Development in Ukraine 2011-2015 i krajowych: Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej, ekspert ds. zarządzania procesami w projekcie.