Kazimierz Wojciech Ujazdowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnik programuExecutive Master of Public Administration na London School of Economics (2017-2019).  

W latach 2013-2016 pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie zajmował się legislacją w dziedzinie prawa karnego, (m.in. reformą Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego z 2015 r., reformą systemu dozoru elektronicznego czy ustawą o rejestrze pedofilów). Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczył również w pracach grup roboczych w Radzie UE (dyrektywa terrorystyczna, dyrektywa PIF). 

W latach 2016-2019, jako I sekretarz w Wydziale Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, odpowiadał za negocjacje instrumentów z zakresu harmonizacji prawa karnego i współpracy sądowej (w szczególności rozporządzenia w sprawie Prokuratury Europejskiej, reformy Eurojustu oraz rozporządzenia w sprawie dostępu do dowodów elektronicznych). 

Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę w urzędzie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w wydziale Law Enforcement and Supervision.