Małgorzata Krusiewicz

Jest ekspertem w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, handlu, inwestycji, Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych, z praktycznym doświadczeniem zawodowym w UE oraz poza UE (głównie Azja-Pacyfik, USA, Ameryka Łacińska i Europa: Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie).

Od grudnia 2011 r. pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli: (i) najpierw przez trzy lata 2011-2014 w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług (DG MARKT,obecnie DG GROW i DG FISMA) w wydziale horyzontalnym ds. koordynacji: Relacje Międzyinstytucjonalne i Międzynarodowe – głównie z Radą UE, Parlamentem Europejskim oraz z krajami spoza UE, w obszarze wolnego przepływu usług i kapitału; (ii) obecnie przez prawie cztery lata 2015-2019 w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), najpierw na stanowisku Koordynatora ds. Regulacji: Implementacja prawa UE w dziedzinie telekomunikacji (komunikacja elektroniczna: usługi i sieci) w wybranych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce, w kluczowym momencie reformy pakietu telekomunikacyjnego i wdrażania Regulacji Roamingowej (tzw. RLAH).

Od półtora roku w tej samej Dyrekcji na stanowisku Koordynatora ds. Negocjacji Handlowych z krajami spoza UE w tematach dotyczących szeroko rozumianej polityki cyfrowej – głównie usług telekomunikacyjnych oraz e-commerce.

Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe – Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dziedzina: Ekonomia). Jest stypendystką m.in. American Council on Germany (ACG) z siedzibą w Nowym Jorku (program Young Leaders nt. współpracy transatlantyckiej: Bruksela, Berlin, Waszyngton DC, Warszawa; gdzie brała także udział w warsztatach “Negotiation Analysis – Theory and Practice of Cross-Sectoral Negotiations” organizowanych przez Harvard University – Kennedy School of Government), Volkswagen Stiftung z Niemiec, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Fudan University w Szanghaju (Chiny), gdzie uczestniczyła w projektach badawczych z uniwersytetami w Japonii (Tokio), Korei Południowej (Seul) oraz z pekińskimi Tsinghua i Renmin. W ramach wymiany studenckiej stypendystka Northeastern Illinois University w Chicago (USA) oraz Solvay Brussels School of Economics and Management w Brukseli. Ma na koncie kilka publikacji naukowych, w tym rozdziały w książkach.