Marta Milde

Absolwentka studiów z dziedziny ekonomii i zarządzania przedsiębiorstwem. Pracuje zawodowo w Dziale Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców w Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, którego zadaniem jest wspieranie aktywności gospodarczej na terenie miasta. Centrum posługujące się również marką torun.direct sprawuje kompleksową
i indywidualną opiekę nad inwestorami, udziela informacji o warunkach inwestowania, obowiązujących przepisach i procedurach. Jako Indywidualny Opiekun MŚP doradza
i pomaga w trakcie całego procesu inwestycyjnego, doradza w zakresie dostępnej pomocy publicznej oraz innych zagadnień podatkowych, patentowych i prawnych. Członek Kapituły Znaku Jakości „Made in Toruń”, koordynator wielu projektów edukacyjnych związanych z przedsiębiorczością i III sektorem.