Rafał Lizut

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii i zarządzania, profesor ekonomii i zarządzania na państwowym uniwersytecie Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ na Ukrainie, adiunkt Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II wykładający na kierunkach Informatyka oraz Gospodarki Przestrzennej, wykładowca na kierunkach: Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna, Politologia i Informatyka w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wizyty akademickie obejmowały USA (IBM, St. Thomas University i in.), Niemcy (MaX Planck Institute, Frauenhofer), Szkocję (University of Aberdeen). Gościnnie wykłady głosił m. in w Indiach, Namibii, Nigerii, Ukrainie, USA, Szkocji, Watykanie i in.

Zainteresowania naukowe obejmują obszary ekonomii i zarządzania, zarządzania projektami, sztucznej inteligencji, algorytmów, kognitywistyki, logiki, teorii komunikacji, wpływu techniki na społeczeństwo, zagadnień politologicznych, filozoficznych i społecznych. Ponadto zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodą w ziemi ze szczególnym uwzględnieniem superabsorbentów polimerowych. Jest autorem dwóch monografii i wielu publikacji jak artykuły, materiały dydaktyczne czy hasła encyklopedyczne oraz jest członkiem komitetów redakcyjnych w tym poza granicami Polski. Współtwórca, koordynator i realizator projektów edukacyjnych związanych z IT, przedsiębiorczości, podnoszenia kompetencji.

Łączący świat nauki i techniki z aplikacją biznesową i wiedzą. Jego działalność szczególnie doceniana jest poza granicami Polski, gdzie promuje polskie rozwiązania naukowe i przemysłowe, kulturę i edukację oraz inicjuje współpracę dwustronną. Jest członkiem Rady Zarządu stowarzyszenia Initiative For Development, Knowledge Advancement and Cooperation w Nigerii, gdzie również jest dyrektorem ds. promocji nauki rozwoju i współpracy międzynarodowej na St. Mary Polytechnic, Kwamba, Nigeria. Jest członkiem komitetu Advisory Committee for Namibia University of Science and Technology w Windhoek w zakresie strategii rozwoju i programu nauczania w Namibii. Jest Generalnym Przedstawicielem Dnieprietrowskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Skutecznie promował polskie uczelnie za granicą oraz był wyznaczany jako przedstawiciel i egzaminator m. in. Przez UJK w Kielcach czy KUL. W Polsce jest Prezesem Zarządu Fundacji Akademii Doskonalenia Naukowego, Akademickiego i Wymiany Kulturowej, członkiem Stowarzyszenia Wspierania Zarządzania Infrastrukturą Naukową SIMS. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii (PTOT) i Science Infrastructure Managment Support (SIMS). Jest twórcą pierwszych studiów w języku angielskim na KUL. Pełni również funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu ds. badań naukowych i komercjalizacji wiedzy, koordynatora ds. współpracy partnerskiej IT KUL, koordynatorem Koła Naukowego Młodzieżowej Robotyki KUL, koordynatorem turnieju mistrzostw Polski w robotyce FTC i turniejów FLL i FRC oraz grup FIRST. Były i obecny członek różnych komisji na KUL. Otrzymał 2 indywidualne nagrody rektorskie (II i III Stopina).

Właściciel firmy informatycznej i szkoleniowej Think-Design, wieloletnim tłumaczem, z którego usług korzystały m.in. Stanford Encyclopedia of Philosophy, EUROINOX czy uczelnie.

Pasjonat tworzenia nietypowych rozwiązań, podróży i wymian kulturowych. Kolekcjoner artefaktów i strojów lokalnych oraz miłośnik sportów, na które rzadko wystarcza mu czasu.