Sławomir Jagieła

Sławomir Jagieła – Ekspert Akademii w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia. Prorektor ds. Interesariuszy Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Spraw Społecznych Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej. Menedżer i ekspert branży ochrony zdrowia. Otrzymał nagrodę dla Menedżera Roku w ochronie zdrowia. Odznaczony przez Ministra Zdrowia za racjonalizm i konsekwencje – nagroda „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania; Szkoły Wyższej Olympus; Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Zespołu Szkół Medycznych w Radomiu Wydziału Pielęgniarstwa. Wykładowca akademicki, szkoleniowiec, prelegent, autor licznych opracowań naukowych z zakresu ochrony zdrowia. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które zdobywał, między innymi w Centralnym Szpitalu 

Klinicznym MSWiA, Banku Gospodarstwa Krajowego, Medicover, Centrum Medycznym Damiana. Uczestnik wielu kluczowych debat, konferencji i wydarzeń specjalnych związanych z sektorem ochrony zdrowia. Publicysta prasy fachowej związanej branżą medyczną.

Konsekwentny w działaniu, stanowczy, potrafi definiować jasne cele. Nastawiony zarówno na wynik, jak i na wysoką jakość usług.