Tomasz Lachowicz

Akredytowany Przedstawiciel Grupy PKP w Brukseli. Koordynator NATO ds. transportu kolejowego.

W 2002 r. otwierał i kieruje pierwszym przedstawicielstwem polskiej firmy w Brukseli, które w 2015 r. zostało uznane przez Biuro Analiz Sejmowych za najlepsze polskie biuro w stolicy Belgii. Reprezentuje interesy spółek PKP i odpowiada za relacje z instytucjami unijnymi i organizacjami publiczno-prywatnymi w Belgii . Ekspert w dziedzinie polityki transportowej UE, lobbingu, procesu decyzyjnego w UE.

Ukończył z wyróżnieniem studia MBA; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich z zarządzania  w gospodarce na SGH. W trakcie studiów pracował  w sektorze prywatnym na stanowisku kierowniczym (1995-2001). W 2001 roku rozpoczął pracę w Biurze Zarządu Centrali PKP SA, w 2002 r. odbył staż zawodowy w Brukseli w organizacji CER (Community of European Railways and Infrastructure Managers). Stypendysta rządu flamandzkiego.