Arkadiusz Opoń

Arkadiusz Opoń - Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Wcześniej pracował w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO – Oddział wsparcia procesu wdrażania osi priorytetowych II-VI RPO. Przewodniczący Rady Fundacji Akademii Kadr Europejskich, Członek Rady Fundacji Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza. Prezes Stowarzyszenie Krośnieńskie Forum Samorządowe. Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie - magister z zakresu stosunków międzynarodowych o specjalizacji bezpieczeństwo międzynarodowe, regionalne i globalne oraz biznes międzynarodowy. Ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz administracji publicznej z elementami e-administracji. Posiada "Certificate PRINCE2 Foundation Examination" z metodyki zarządzania projektami.