Stowarzyszenie BETA Polska

Stowarzyszenie BETA Polska od 2014 r. zajmuje się projektami z zakresu edukacji europejskiej. Projekty skupiają się na nauczaniu o działaniu instytucji unijnych i procesie legislacyjnym poprzez międzynarodowe symulacje obrad. Flagowy projekt, Model European Union Warsaw został w 2016 roku uhonorowany polską Nagrodą Dla Młodzieży im. Karola Wielkiego. Stowarzyszenie regularnie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz partycypacji obywatelskiej, posłami do Parlamentu Europejskiego z różnych grup parlamentarnych i przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce. BETA Polska jest częścią europejskiej sieci BETA Europe.