Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest organizacją zrzeszającą studentów kształcących się głównie w dyscyplinach na styku prawa, ekonomii i polityki nastawionych na rozwój w zakresie dyplomacji, polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych. Wśród nas są aktywiści społeczni, przyszli analitycy, dyplomaci, politycy, stratedzy czy biznesmeni, nastawieni na działalność dla dobra społeczeństwa w duchu pluralizmu i otwartości. Skupiając ponad 150 aktywnych członków i absolwentów Koła oraz społeczność ponad tysiąca osób uczęszczających w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, a także w ministerstwach, placówkach dyplomatycznych, fundacjach czy światowych korporacjach. Jako najaktywniejsze Koło Naukowe na uczelni, realizując nasze przedsięwzięcia, współpracujemy z ponad 100 podmiotami, w tym: 70+ placówkami dyptlomatycznymi krajów wszystkich kontynentów, 3+ agendami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ czołowymi firmami. Nasze wiodące projekty to Akcja Dyplomacja, Academic Polish Model United Nations, Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze, Światowe Poniedziałki, Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów, Human Rights Week czy Open Mind Partnership Forum.