2019.06.11: Śniadanie Europejskie z Business & Science Poland

AKE w ramach cyklu spotkań europejskich w formie śniadania roboczego w SGH w dniu 11.06.2019 zorganizowała panel z Prezesem związku pracodawców Business & Science Poland – Panem Tomaszem Chmalem.

Piętnaście lat członkostwa w UE była szansą, z której PL dobrze skorzystała. Warunkiem dalszego powodzenia jest jednak budowa długofalowej zdolności kształtowania kadr i instytucji – tak na poziomie krajowym jak i w Brukseli – zdolnych do reprezentowania interesu państwa, przedsiębiorstw, nauki, NGO i samorządu terytorialnego w ramach procesu decyzyjnego UE. Poszczególne polityki europejskie – jak chociażby polityka energetyczna i ochrony klimatu, polityka handlowa czy reguły strefy Euro wywierają wpływ na funkcjonowanie administracji państwowej, przedsiębiorców i obywateli. Konieczne jest, by głos z Polski mógł współtworzyć legislację europejską na każdym etapie i w każdym obszarze.

Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. Członkami są podmioty, które potrafią definiować swoje interesy długoterminowo i chcą skutecznie zarządzać ryzykiem.