Forum Prawo do Rozwoju, 5-6.10.2018

Forum Prawo dla Rozwoju to międzynarodowy polityczno-ekonomiczny kongres, w trakcie którego formułowane są postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Forum powstało w 2015 roku jako wydarzenie eksperckie. Wówczas opublikowano Białą Księgę postulatów de lege ferenda i przekazano prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Rok później przygotowano “Strategię dla Polski” – dokument ujmujący najważniejsze obszary do zmiany prawa w obszarze: demografia, wojskowość, gospodarka czy kwestie Trójmorza.

Gościem specjalnym Forum był słynny amerykański politolog, założyciel Straftor – prywatnej agencji wywiadu, George Friedman. Do Krakowa przyjechali także ministrowie sprawiedliwości Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Rumunii i Węgier.