2019.09.19: Spotkanie Rektora SGH z Business & Science Poland (BSP)

“Business means Science” mówią Anglosasi. W czwartek 19 września br. odbyło się spotkanie rektora SGH prof. Marka Rockiego z Prezesem Tomaszem Chmalem z Business & Science Poland (BSP).

Business & Science Poland (BSP) to formalnie Związek Pracodawców. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje.

Business and Science Poland to inicjatywa biznesowa, ale zainspirowana i wspierana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz polski rząd i polską naukę. Ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność polskiego lobbingu w Brukseli, tak by prawo ustanawiane na szczeblu unijnym w większym niż dotychczas stopniu uwzględniało polskiej gospodarki i przedsiębiorstw oraz tworzyć przyjazne środowisko dla styku nauki i biznesu a także wspierać naszych naukowców w procesie umiędzynarodowienia projektów badawczych.

W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy i wsparcia zarówno pod względem know-how jak i organizacji wspólnych wydarzeń w Warszawie i Brukseli.

#KierunekSGH #KursnaEurope

Foto. Marcin Flis