2019.09.09-10: Regio Summit

W dniach 9-10 br. w Warszawie odbył się Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019, w którym udział wzięło ponad 1400 uczestników z całej Europy. W 25 panelach dyskusyjnych o tematyce samorządowej, biznesowej i naukowej udział wzięło ponad 100 panelistów – ekspertów i praktyków w danych dziedzinach. 

Wydarzeniem towarzyszącym Szczytu był V Kongres Klastrów Polskich, zorganizowany przez Związek Klastrów Polskich. Podczas Konferencji odbyły się również dwa seminaria – regionu Galicji oraz frankofońskie, będące okazją do wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, lokalnego ekosystemu i nauki.

Ponadto, swoje stanowiska wystawiennicze zaprezentowało ok. 30 podmiotów m.in. przedstawiciele Ministerstw, regionów polskich i zagranicznych, organizacje pozarządowe i biznesowe oraz think-tanki.

W pierwszym dniu Szczytu podpisano bardzo ważną deklarację „European Clusters Alliance” – inicjatywy mającej na celu wzmocnienie klastrów europejskich, natomiast drugiego dnia wręczone zostały nagrody Krajowych Klastrów Kluczowych. 

Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w wydarzeniu jako Partnerzy Merytoryczni, Prelegenci i wystawcy. Serdeczne podziękowania dla całej Drużyny organizacyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 

#DrużynaAKE #REDS #KursnaEurope