Historical development of Poland and its political and social transformation into the current state, 23.11.2018

Jednodniowa konferencja organizowana wraz z kołami naukowymi studentów. Podczas dyskusji na wydarzeniu analizowana były przemiany Polski przez ostatnie 30 lat pod kątem ekonomii, socjologii i współpracy międzynarodowej. Gościem specjalnym omawiającym Raport Trójmorza był Pan dr Konrad Hennig. wykładowca akademicki związany ekspercko z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Fundacją Republikańską. Obecnie naczelnik wydziału do spraw kierowania pracami Wydziału Koordynacji i Programowania w Wydziale Koordynacji i Programowania w Departamencie Oceny Skutków Regulacji KPRM.