Konferencja: Służba publiczna – współczesne wyzwania, 17.04.2018

Konferencja w Senacie RP. Podczas konferencji odbyły się 3 sesje. W trakcie I sesji „Robert Schuman – dzieło jego życia” refleksje na temat Unii Europejskiej w obecnym kształcie skonfrontowano z koncepcjami jednego z jej twórców. Referaty wygłosili m.in. zastępca przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana senator Zbigniew Cichoń oraz współpracownik Roberta Schumana prezes Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego prof. Stanisław Gebhardt. II sesja poświęcona była służbie dla Polski i Europy. Podczas sesji III debatowano na temat nowoczesnej służby publicznej we współczesnej Europie.