Relacja: Kurs Akademii Kadr Europejskich – I edycja

Uczestnicy kursu I edycji Akademii Kadr Europejskich wzięli udział w blokach wykładów i praktycznych warsztatów dotyczących spraw europejskich. Zajęcia były poświęcone finansom Unii Europejskiej, uwarunkowaniom społecznym i politycznym rozwoju Europejskiej Wspólnoty, negocjacjom w środowisku międzynarodowym, podstawowym prawom Unii Europejskiej, Jednolitemu Rynkowi, Polityce Spójności, Polityce handlowej UE, Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwu, Unii Gospodarczej i Walutowej, Wspólnej Polityce Rolnej, Polityce Cyfryzacji, Polityce energetycznej, bankowości centralnej na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego, Wymiarowi Sprawiedliwości i Sprawom Wewnętrznym oraz lobbingowi w UE.

Uczestnicy mieli możliwości udziały w warsztatach poświęconych rozwojowi osobistemu, Centrum Oceny Zintegrowanej i aplikacji EPSO.

W ramach kursu odbyło się też spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.