Relacja: Oficjalne zakończenie kursu Akademii Kadr Europejskich – I edycja

23 lutego 2019 r. odbyło się oficjalne zakończenie kursu Akademii Kadr Europejskich. W ramach miała miejsce moderowana debata dotycząca przyszłości UE i roli Polski we wspólnocie. W dyskusji wzięli udział: Natalia Matyba, Wiceprezes Zarządu, Inicjatorka Akademii Kadr Europejskich, Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz  dr Konrad Hennig, Naczelnik Wydziału w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
Po dyskusji nastąpiło rozdanie dyplomów wszystkim uczestnikom kursu.