Akademia Kadr Europejskich partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Samorządów 6-7 marca 2023 Mikołajki

Z największą dumą informujemy, że Akademia Kadr Europejskich ponownie zostaje partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Samorządów. Tegoroczna VIII edycja odbywa się pod hasłem: Nowa solidarność dla nowej epoki i odbędzie się w dniach 06-07 marca w mazurskich Mikołajkach w Hotelu Gołębiewski.

 Europejski Kongres Samorządów (EKS) to miejsce wymiany poglądów i pogłębiania współpracy, którego gości są liderzy polskich i europejskich samorządów, ale także polityki centralnej i międzynarodowej, biznesu, nauki, kultury, mediów i organizacji pozarządowych. Pandemia i wojna na Ukrainie w tragiczny sposób zakończyły starą epokę tzw. „końca historii”.

Nowa epoka wymaga pogłębienia współpracy, zrozumienia i budowania solidarności ponad podziałami. To silne państwa swoimi instytucjami i sprawne samorządy a nie ponadnarodowe korporacje będą dalej tworzyły codzienną rzeczywistość. Jednak to samorząd jest na pierwszej linii, gdy dochodzi do kryzysów z jednej strony, ale także, gdy musimy zrealizować śmiałe wizje i plany w swojej ojczyźnie. To one muszą zareagować pierwsze i to one rozumieją potrzeby lokalnych mieszkańców, na nie także spada ciężar zarządzania oraz wprowadzania reform społecznych. Nie ma ani jednej sfery życia społecznego i gospodarczego, w którą samorząd nie byłby w pewnym stopniu zaangażowany.

Na program Kongresu składać się będzie z 12 ścieżek tematycznych obejmujących ponad 120 wydarzeń w tym: sesji plenarnych, bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji raportów, ale także wydarzeń kulturalnych. Tematy Kongresu są podzielone pomiędzy ścieżki tematyczne m.in.: Biznes i Zarządzanie, Finanse, Forum Kultury Regionów, Gospodarka, Ochrona Środowiska, Przyjazny Samorząd, Salon Przemysłu Turystycznego, Samorząd Przyszłości, Społeczeństwo, Współpraca Międzyregionalna, Wydarzenia Specjalne, Zdrowie, Zrównoważony Rozwój. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości.

Głównym Partnerem VIII Europejskiego Kongresu Samorządów jest Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Głównym organizatorem wydarzenia jest zaprzyjaźniony z Akademia, Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Więcej informacji na temat Kongresu znajdziecie Państwo na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/event/viii-europejski-kongres-samorzadow/  

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem: https://economicforum.pl/rejestracja-eks/index.php/form/fe?open=Eks&_lang=pl=