2020.04.15 Eksperci: potrzebujemy Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej!

Wraz z Think-tankiem Instrat oraz w  partnerstwie z ekspertami branży cyfrowej rozpoczynamy rozmowy na temat Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej. Koalicja zaproponuje przepisy, które ochronią̨ polskich obywateli oraz gospodarkę̨ przed nieuczciwymi praktykami globalnych platform cyfrowych. Inicjatorzy podkreślają konieczność edukowania rządzących o wyzwaniach gospodarki cyfrowej.

Propozycja Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej zawiera siedem głównych postulatów, które są niezbędne do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa gospodarczego. Wśród proponowanych działań autorzy wskazują na potrzebę uszczelnienia podatków o wpływy cyfrowych korporacji czy konieczność zapewnienia ochrony prawnej konsumentom oszukanym przez sprzedawców na platformach cyfrowych spoza UE. Postulaty skupiają się też na wzmocnieniu cyfrowych kompetencji prezesa UOKiK oraz ochronie polskiego rynku mieszkaniowego. Cyfrowi giganci mają być bardziej transparentni i otwierać dostęp do danych, aby polscy innowatorzy mogli tworzyć nowe technologie.

W kolejnych miesiącach koalicja ma pracować nad dokładnym zakresem Karty i edukować rządzących w zakresie dostosowania regulacji prawnych do wyzwań gospodarki cyfrowej. Kluczowe jest uświadamianie decydentów, jak preferencyjne traktowanie globalnych cyfrowych gigantów przekłada się na negatywne konsekwencje dla jakości życia i zarobków przeciętnych Polaków – małych i średnich sklepikarzy, pracowników czy użytkowników mediów społecznościowych.

 – Dobre i spójne regulacje cyfrowe są w Polsce potrzebne. Rosnące znaczenie cyfryzacji oraz coraz większy wpływ cyfrowych gigantów na rynek i społeczeństwo wymaga konkretnych działań – ocenia Filip Lamański, redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy.

 

Główne Cele koalicji:

• edukowanie obywateli o wyzwaniach nowych technologii,

• wytworzenie wspólnego głosu ekspertów i organizacji w tematyce gospodarki cyfrowej,

• zebranie zbioru propozycji eksperckich na rzecz suwerenności cyfrowej.

 

Koalicja zaprasza do konsultacji podmioty publiczne, w tym rządowe, oraz organizacje trzeciego sektora. Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW: http://www.cyfrowasuwerennosc.pl oraz Twitterze: @KartaCyfrowa

Kontakt dla mediów:

Koordynator koalicji: Fundacja Instrat

e-mail: suwerennosc@instrat.pl

tel: +48 502 433 664