2021.04.21 Meeting with Ambassador Anna Clunes (UKinPL) devoted to conflict in Ukraine

Na zaproszenie Jej Ekscelencji Anny Clunes Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w dniu 21.04.2022 mieliśmy przyjemność rozmawiać w ramach środowiska eksperckiego na temat Konfliktu na Ukrainie. 

Poruszliśmy temat wpływu wojny na Polskę, rolę Białorusi i jej diaspory oraz stałej współpracy polsko-brytyjskiej zarówno w kwestiach dyplomatycznych jak i przede wszystkim kwestii systemu bezpieczeństwa w środkowej Europie w ramach NATO. 
Jesteśmy przekonani, że mimo brutalnej rosyjskiej agresji Ukraina i jej obywatele dzięki swojej odwadze i wsparciu jakie jej dajemy jako wspólnota zwycięży. Zbrodnie wojenne oraz ludzie za to odpowiedzialni poniosą tego surowe konsekwencje.
 
Today (21.04.2022), at the invitation of Her Excellency Anna Clunes, Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Poland we had the pleasure to talk in the expert community about the conflict in Ukraine.

We discussed the impact of the war on Poland, the role of Belarus and its diaspora, and the ongoing Polish-British cooperation both on diplomatic issues and, above all, on the security system in Central Europe within NATO.

We are convinced that, despite brutal Russian aggression, Ukraine and its citizens will prevail thanks to their courage and the support we give it as a community. War crimes will be judged and those responsible for them will be prosecuted. 

#StandwithUkraine #SlavaUkraini #PLinUK